DESATERO ADEPTA WUSHU AKADEMIE

DESATERO ADEPTA WUSHU AKADEMIE

1.

ŽÁK MUSÍ CVIČIT DLOUHO, VYTRVALE, VĚNOVAT CVIČENÍ ZNAČNÉ ÚSILÍ A NEPODLEHNOUT ŽÁDNÝM VNĚJŠÍM MOTIVŮM, KTERÉ BY HO ODVEDLY OD ŘÁDNÉHO TRÉNINKU.

2.

VYUŽÍT SVÉ VĚDOMOSTI, KTERÉ SE NAUČIL MŮŽE JEN POUZE PŘI SEBEOBRANĚ, NEBO NA OBRANU NĚKOHO JINÉHO. 

3.

ŽÁK MUSÍ BÝT UCTIVÝ A SKROMNÝ, DODRŽOVAT ÚCTU K MISTROVI, STARŠÍM ŽÁKŮM A OSTATNÍM ŽÁKŮM.

4.

ŽÁK MUSÍ BÝT VŽDY UVÁŽLIVÝ, ČESTNÝ, SRDEČNÝ A PRAVDOMLUVNÝ VE VZTAHU K OSTATNÍM ŽÁKŮM.

5.

NIKDO NESMÍ PODLE SVÉ CHUTI PŘEDÁVAT LIDEM SVÉ UMĚNÍ A MUSÍ ODMÍTNOUT KAŽDOU VÝZVU K BOJI.

6.

NIKDO Z ŽÁKŮ NESMÍ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ JAKO PRVNÍ ZAČÍT BITKU.

7.

ŽÁK WUSHU AKADEMIE BY NEMĚL PÍT ALKOHOL A VE VĚTŠÍ MÍŘE JÍST MASO. NEJSOU TOLEROVÁNY ŽÁDNÉ DROGY !! TO JE DŮVOD K VYLOUČENÍ ŽÁKA ZE ŠKOLY.

8.

KAŽDÝ MUSÍ PROJEVOVAT POHLAVNÍ ZDRŽENLIVOST.

9.

JE ZAKÁZÁNO UČIT KUNG-FU LIDI, U NICHŽ NENÍ ZÁRUKA, ŽE SVÉ ZNALOSTI NEZNEUŽIJÍ.

10.

ŽÁK NESMÍ PROJEVOVAT ZLOBU, ŽÁDOSTIVOST A PÝCHU.