WUSHU AKADEMIE                   

Vznikla za účelem rozvíjet čínská bojová a zdravotní cvičení v ČESKÉ REPUBLICE. Zabýváme se praktikováním několik set let starého čínského zdravotního a bojového umění Taijiquan rodiny Chen a Jang. Dále vyučujeme jeden z nejstarších stylů kung-fu Shaolinguan, který vznikl v klášteře Shaolin. Výuka je orientovaná nejen na dospělé zájemce ženy i muže bez věkového omezení,ale i na děti a mládež. Proto bude studium systematické a povede zájemce až k osvojení si pravých dovedností jak fyzických tak i morálních. Na pravidelných hodinách, kurzech a seminářích se pomalu seznámíte s tímto velmi propracovaným a krásným uměním jakým beze sporu Taiji a Shaolin kung-fu je.

V současné době Wushu Akademie působí na Moravě a spolupracuje se školou v Taijiquan Shaolin kung-fu Křelov ( v Olomouci) a ve Valašském Meziříčí. Dále spolupracujeme s taiji klubem v Hranicích na Moravě, Rožnově pod Radhoštěm a s přáteli z Prostějova. 

Jak se vyučuje v naší škole
Máme dlouholeté zkušenosti s vedením správného tréninku a podle dovedností jednotlivců bude na ně také nahlíženo.
Nejde o to z každého udělat mistra, ale poznat své tělo, zlepšit jeho stav a naučit se pochopit principy jednotlivých stylů.
Jen v dobrém kolektivu lidí kteří mají společné zájmy, se dají rozvíjet ty pravé dovednosti KUNG-FU. Dobrý učitel Vám může ukázat cestu, ale jít po ní musí už každý sám.


Martin Rohel                                                         

STRUČNĚ Z HISTORIE ODDÍLU 1997 - 2011

Sdružení Taijiquan Shaolin kung-fu Křelov ( Olomouc )

Oddíl Taijiquan Shaolin kung-fu Křelov vznikl v roce 1997.Ale již od roku 1989 zakladatelé oddílu cvičili čínská bojová umění. Hlavní náplní cvičení byl jižní styl Hung Gar a Taijiquan styl Jang. Postupem času začali svěřenci oddílu navštěvovat v Brně a Praze semináře čínského mistra pana Qing Ming Tanga. Pod jeho vedením cvičí trenéři Křelovského oddílu až do dnes. Během těchto 15 let se výuka kung-fu podstatně změnila a dnes se v Křelovském oddíle vyučuje většina stylů  jako je Chen taijiquan, styl dlouhé pěsti (Chang Quan), malá rozlehlá pěst (Xiao Hong Quan), velká rozlehlá pěst (Da Hong Quan), styl Budhova bojovníka (Jin Gang Quan), styl osvíceného (Luo Han Quan) a jižní pěst Nan Quan ( nan čchuen). Sestav stylu Shaolin je mnoho a rovněž rejstřík zbraní je bohatý: krátké zbraně jako šavle, meč, dýka,..., dlouhé zbraně jako např. kopí, hůl, sudlice, halapartna, srpovitá sudlice... dále z párových zbraní je to pár mečů, pár šavlí, pár bičů, pár háků, pár sudlic, kopí se dvěma hroty, šavle s bičem atd. K měkkým zbraním naleží třidílná tyč, devítičlánkový bič,čepel na provaze, měkká hůl. Postupem času dosáhl oddíl pod vedením mistra Qin Ming Tanga řady úspěchů jak v ČR, tak i ve světě. Ze soutěží si svěřenci oddílu dovezli řadu ocenění včetně těch nejvyšších, jako je mistrovství světa ve Wu-shu (kung-fu), které se pravidelně koná přímo v kolébce bojových umění v Číně.

 
  Oddíl také pořádá řadu vystoupení a přednášek, především pro děti a neziskové organizace.
 
  V současné době je oddíl zaměřen na vedení kvalitní výuky čínských zdravotních a bojových umění pro širokou veřejnou.     
   

 

Mistr Qin Ming Tang  

   

Mistr Qin Ming Tang (čchin ming tchang) - rodák z provincie He-nan je představitelem 31. generace kláštera Shao-lin. Stylům čínského Wu-Shu se naučil od svého otce. O jeho kvalitách svědčí mnoho úspěchů na soutěžích a to jak ve cvičení sestav beze zbraně, se zbraněmi, tak i v boji. Dále je představitelem 20. generace Chen Tai-Ji. V neposlední řadě byl jmenován vzorným rozhodčím a každoročně oceněn titulem Vzorný cvičitel školy Wu-Shu provincie He-nan.  Tento čtyřicetiletý mistr pochází z provincie Henan, která je díky chrámu Shaolin považována za centrum vnějších-Shaolinských stylů. Ovšem v provincii Henan se nenachází pouze Shaolinský klášter ale i proslulé Chen Jia Gou, údolí rodiny Chen které je místem zrodu stylu Chen Tai Ji Quan. A právě tyto dva styly mistr Qin Ming Tang již od malička praktikuje. Mistr Qin Ming Tang se začal učit Wu Shu od svého otce, který byl žákem Shaolinského kláštera. Učil se taktéž přímo v shaolinském chrámu jako laický žák (su jia di zi). Jako žák shaolinu 31 generace přijal řeholní jméno Shi Kun.( Není bez zajímavosti že mistr Fang neboli shaolinský mnich Shi De Yu, který je mimo jiné ředitelem shaolinské klášterní Wu Shu školy a vede i většinu zahraničních zájezdů shaolinských mnichů je mladším kung fu bratrem mistra Qina.) V roce 1980 složil přijímací zkoušky na Pedagogickém institutu města Xin Xiang kde absolvoval sportovní katedru. Stal se také žákem slavného mistra Wudangských stylů Wang Qing Shana. Jeho mistrem Taj Ji Quanu je slavný Zhu Tian Cai který je mistrem 20té generace Chen Tai Ji. Tento mistr se učil stylu Tai Ji u mistra Chen Zhao Pi , který byl žákem slavného Chen Fa Ke. Během studia, v roce 1982 vybojoval v turnaji o mistra Wu Shu města Xin Xiang první místo v kategorii pěstních forem a první místo ve cvičení s krátkými zbraněmi. V září 1982 se na pátých sportovních hrách provincie Henan umístil jako třetí a v říjnu roku 1983 se v 1. ročníku soutěže provincie Henan ve volném stylu a Tai Ji jako první. V roce 1983 v mistrovství provincie Henan ve Wu Shu obsadil 1. místo a v roce 1984 vybojoval titul šampióna města Xin Xiang. Po absolvování institutu působil mistr Qin Ming Tang jako učitel Wu Shu na pedagogické škole okresu Hua. V listopadu 1986 obsadil v celo čínské soutěži ve Wu Shu první místo ve cvičení s devítičlánkovým bičem. V té době vyučoval Wu Shu ve sportovní škole města Xin Xiang a na Institutu tělovýchovy a sportu v Pekingu. V roce 1987 byl jmenován vzorným rozhodčím a složil zkoušky na rozhodčího ve volném stylu. V roce 1987 se stal členem Henanské asociace Wu Shu. Od roku 1990 do roku 1993 byl každoročně oceněn titulem Vzorný cvičitel Wu Shu provincie Henan. Za skvělé výsledky v oboru byl vyznamenán městskou vládou v Xin Xiangu a od roku 1994 je hlavním cvičitelem speciální školy Wu Shu v Xin Xiangu. V roce 1998 otevřel mistr Qin školu také v České republice a vyučuje v ní severní i jižní Shaolinské Kung Fu od základů a stejně poctivě jako za svého působení v Číně. Ze Shaolinských stylů cvičí zejména imitační styly jako: opici (Hou Quan), tygra (Hu Quan), opilou pěst (Zui Quan), styl dlouhé pěsti (Chang Quan), malá rozlehlá pěst (Xiao Hong Quan), velká rozlehlá pěst (Da Hong Quan), styl Budhova bojovníka (Jin Gang Quan), styl osvíceného (Luo Han Quan). Jeho specialitou jsou ale zejména styly jižní pěsti Nan Quan (čti nan čchuen), kterých je velké množství. Rozdělují se například podle územního umístění a specifikují se na rodinné styly. Všechny tyto styly jsou stejně naplněny ocelovou silou, stabilními postoji a obsahují velké množství ručních technik i vrchních pohybů. Použití úderové síly musí mít daný efekt a imitace věrně napodobuje skutečnost. Kryty a údery spojují myšlenku se silou a prudké výdechy koncentrují Qi (vnitřní energii). V poslední době byly kombinací nejpoužívanějších technik Nan Quanu Čínskou asociací Wu Shu vytvořeny nové sestavy pro soutěže, aby byla možnost bodového ohodnocení ve cvičení těchto sestav. Mistr je nejen vyučuje, ale jako hlavní rozhodčí, jim dává patřičný důraz.

Z tohoto stručného životopisu je tedy jasné že pan Qin Ming Tang je odborník na slovo vzatý.

O tom svědčí i jeho škola, kterou vede spolu se svým synem a ženou v Praze. WUSHUCENTRUM PRAHA

 

Wushu Akademie

Martin Rohel
tělocvična vedle LETMA
u vlakového nádraží
Josefská 15, BRNO
Tel: 603 304 265 wushu@wushuakademie.cz
Vytvořeno službou Webnode