ČCHI KUNG - Qi GONG   V BRNĚ 2024  

"Učení o ČCHI-KUNG, TAIJIQUAN A AKUPUNKTUŘE se počítají bez velké nadsázky za perlu čínské medicíny, která svými kořeny proniká hluboko do minulosti. Je to nekonečná řeka moudrosti a poznání, která pro nezasvěcené často hraničí s mysticizmem. S její pomocí člověk proniká do záhad vnitřní bioenergetiky těla. Jako základ zdraví a života rozvíjí schopnost kultivovat různé typy energíí Čchi, regulovat její volný oběh a směřovat do různých částí těla. Jinými slovy tato životní energie může nejenom obnovit naše vnitřní orgány a udržet je zdravými, ale také umožňuje obnovit harmonii těla i ducha."                                                                                                                                                                                                                                         Doc.MUDr.L.Kravčenko,Csc.

Čchi kung – práce s vnitřní energii.
V Číně je cvičení čchi kung s velkým úspěchem používáno jak při různých druzích onemocnění, tak i při velice závažných nemocích jako je např. rakovina. Z vlastní praxe mám vypozorované, že ti kteří se spíše zajímají o bojovou stránku Taiji, se cvičení čchi kung moc nevěnují a když ano, tak jen velice okrajově pokud vůbec. Ale právě pravidelným cvičením čchi kung, které rozvíjí jak zdraví a koncentruje mysl, jde také rozvinout základní dovednosti pro použití Taiji jako bojového umění. Čchi kung oživuje nervový systém a zlepšuje citlivost jak těla tak i duše a zároveň léčí a posiluje tělo.
Při provádění cvičení čchi kung je zapotřebí dodržet několik základních požadavků, které kladou důraz jak na tělo, tak i na mysl a náš celkový psychický stav.
Požadavky na tělo:
Oči jsou mírně přivřené, špička jazyka je lehce opřená o horní patro, hlava je jakoby zavěšená za vrchol (bod na hlavě, bai-hui), hruď je uvolněná ne ochablá, páteř je narovnaná, kostrč podsazená, ruce v loktech a nohy v kolenou jsou mírně pokrčené.
Takovouto pozici je vhodné mít pro cvičení čchi kung. Než ale přistoupíme k samotnému cvičení je velice vhodné aktivovat jak dantian tak i 12 řádných drah pro oběh čchi v těle.
Pro aktivaci dantianu postačí rotační pohyb v pase s poklepáním rukou bodu Dantian( tan-tchien) a Mingmen (ming-men).
Pro aktivaci drah čchi (ťing-luo) použijeme pěst nebo dlaň a mírným poklepáním ve směru proudění provedeme aktivaci těchto drah.

Požadavky na mysl:
Než přistoupíme k samotnému cvičení, je zapotřebí zkoncentrovat mysl a procítit uvolnění v celém těle. Jen s myslí, která je zbavená všech rušivých myšlenek je vhodné začít cvičit. Velice prospěšné je naučit se meditaci. Meditace v nese do našeho života potřebný klid a pochopení jak vlastně funguje naše mysl a obrátí pozornost směrem dovnitř tam, kde se nachází naše pocity a pochopíme odkud vlastně všechny ty naše (zdánlivě někdy i banální) myšlenky vznikají.
Pokud jsme takto aktivovali celé tělo, můžeme přistoupit k samotnému cvičení čchi kung.

Několik rad k vedení čchi:
Pohyb čchi je veden myslí, čchi se spouští dolů a stahuje se do kostí. Odtud putuje z pasu pomocí mysli kam potřebujeme. Mysl, čchi a dech jsou propojené v jeden celek. Není na těle místo kam by se ničeho nedostávalo. V tom okamžiku čchi zaplaví tělo bez překážek a naplňuje vše podstatné. Pozvedneme li ducha, můžeme pomocí čchi pohybovat tělem a následovat přirozenost.

„Mysl je rozkazem, čchi je praporcem, předávající povely, duch je maršálem, tělo provádí rozkazy, to je zmíněné, (mysl a čchi jsou vládcem, kosti a svaly hodnostářem).“!!!

--------------------------------------------------------------------------
Ráno cvičíme na východ, ruce na dantienu (muži levou na pravou, ženy opačně), večer na západ, ruce na dantienu (muži pravou na levou, ženy opačně) .

--------------------------------------------------------------------------

Co vyučujeme v qi gongu:
Wu qin xi qi gong - Hra pěti zvířat qi gong

Yi jin jing - Shaolin Qi gong (cvičení na proměnu svalů a šlach) 
Yang sheng qi gong - pro zlepšení zdraví
Zhuang gong - Umění sloupu
Ba duan jin - Osm kusů brokátů

Qigong Liu zi jue - Qi gong 6 dechů
Jin jang vrací jang (jaro) - cvičení pro posílení jangu v těle

Masáže podél drah Jing Luo /akupunkturní dráhy/ 

Meditace

KDE CVIČÍME:

Uvedené metody vyučujeme průběžně v kurzu ČCHI KUNG, který se koná v Brně.K dispozici máme svojí tělocvičnu v centru Brna vedle LETMA u hlavního nádraží, budova bývalého dopravního podniku. MAPA JOSEVSKÁ 15 ve 2. patře

NOVĚ OD ZÁŘÍ LEKCE ČCHI KUNG 

RANNÍ LEKCE ČCHI KUNG PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK
8.00 - 9.00 HOD.   ČCHI KUNG
přihláška
  ČCHI KUNG 
přihláška
         
         

 

  PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK
18.00
19.00
  TAIJI JANG +
ČCHI KUNG
PRO ZAČÁTEČNÍKY
   
19.00
20.00
TAIJI JANG
+ ČCHI KUNG 
 
TAIJI CHEN 
+ ČCHI KUNG
TAIJI CHEN 
+ ČCHI KUNG PRO ZAČÁTEČNÍKY

CENÍK KURZŮ ČCHI KUNG (QI GONG)  A TAIJI
 

CENÍK CVIČENÍ OD 15 LET

Cena na pololetí (5 měsíců) lekce 1x  týdně 4900 Kč.

Cena na 3 měsíce lekce 1x týdně 3000 Kč. 

Cena na celý školní rok 10 měsíců  2x týdně 9000 Kč.

Cena na pololetí (5 měsíců) lekce  3x týdně 6500 Kč.

Cena na celý školní rok 10 měsíců  3x týdně 12.000 Kč.

 

Na kurzu se naučíte přesnou lokalizaci základních akupunkturních drah a bodů, vysvětlení základů Čínské medicíny ( teorie jin jang, teorie 5 prvků), dechová cvičení, protahovací cvičení, základní sestavu Taiji jang 24, Čchi kungová cvičení pro léčbu, meditaci. 

DALŠÍ PODROBNÉ INFORMACE ONLINE PŘIHLÁŠKA, CENÍK CVIČENÍ, KDE CVIČÍME, ROZVRH
těším se na Vás

Martin Rohel

vedoucí Wushu Akademie Brno

Wushu Akademie

Martin Rohel
tělocvična vedle LETMA
u vlakového nádraží
Josefská 15, BRNO
Tel: 603 304 265 wushu@wushuakademie.cz
Vytvořeno službou Webnode