SMĚRNICE České federace wushu Č. 2

PRAVIDLA ČESKÉ FEDERACE WUSHU (dále jen ČFW)

PRO SOUTĚŽE TAOLU,  PRO ROZHODČÍ SOUTĚŽE V ČR VE WUSHU

 

I.       Úvodní ustanovení

 

            Tato pravidla byla vytvořena pro usměrnění činnosti hlavního rozhodčího, jednotlivých rozhodčích, účastníků a pořadatelů soutěže taolu v České republice. Pravidla pro Sanda budou vytvořena a budou nedílnou součástí těchto pravidel.  Jako podpůrnou a nedílnou součástí  pravidel jsou webové stránky www.czechwushu.cz, které jsou konkrétně zaměřeny na kalendář akcí a soutěží, přehled rozhodčích a jejich školení a dalších aktualit. 

 

 

II.    Obecná pravidla

 

Sportovec, který se chce účastnit jakékoli soutěže ČFW, musí splňovat tyto předpoklady:

 

1.       být zcela zdráv a mít  platné potvrzení o lékařské prohlídce, ne starší  1 roku

2.       souhlasit s tím, že se podrobí lékařské prohlídce  nebo dopingovému testu (antidopingovým komisařem) - před soutěží, během ní nebo následně po ní.

3.       startovat s vědomím a souhlasem svého trenéra a u účastníků mladších 18 let také s písemným souhlasem zákonného zástupce

4.       znát pravidla ČFW a řídit se jimi

5.       sportovní organizace, ze které sportovec pochází,  musí mít zaplacen členský poplatek, který je stanoven a schválen valnou hromadou ČFW. To neplatí pro zahraniční účastníky soutěže. V případě, že sportovní organizace nemá zaplacený členský poplatek (není členem ČFW), mohou sportovci neregistrované organizace soutěžit s navýšeným startovným poplatkem o 50%, které uvede pořadatel soutěže v propozicích

6.       stanovuje se striktní zákaz prezentace sponzorů na výstroji či výzbroji během své prezentace na sportovní ploše

 

III. Pořádání soutěží

 

            Pořádat soutěže může sportovní organizace, která má zaplacena členský poplatek, který byl stanoven a schválen valnou hromadou ČFW.  Zájemce o pořádání soutěže včas nahlásí termín pořádání, tak aby bylo možné termín včas zapsat do kalendáře akcí a mohl být tak i včas prezentován.  Soutěže jsou pořádány jako juniorské, seniorské nebo kombinované.  Pouze jednou do roka může být pořádáno Mistrovství ČR, která musí obsahovat juniorskou i seniorskou (kombinovanou) část.  Soutěže musí být pojmenovány  Mistrovství  České republiky, Czech open, Juniorská liga, Národní pohár. Ostatní soutěže dle schválení komise pro pořádání soutěží.  

Práva a povinnosti pořadatele soutěže jsou stanoveny ve směrnici č. 1  ČFW.

 

A)  Průběh soutěže

 

-          začít v čas, který je uvedený v propozicích slavnostním nástupem a případným zahajovacím ceremoniálem

-          přivítání účastníků, představení rozhodčích a hlavního rozhodčího, představení jednotlivých škol

-          seznámení s průběhem soutěže a systémem rozhodování

-          vyhlášení první kategorie a jména jednotlivých účastníků, kteří se řadí tak, jak jsou vyhlášeni hlavním rozhodčím na levý okraj soutěžní plochy z pozice rozhodčích

-          první soutěžící stojí v levém předním rohu z pozice rozhodčích

-          poté proběhne hlavním rozhodčím kontrola ustrojení a případně zbraní soutěžících

-          po kontrole je opětovně vyhlášen první soutěžící, který nastoupí doprostřed soutěžní plochy před rozhodčí

-          provede pozdrav předepsaným způsobem  -  při pozdravu stojí s nohama u sebe, s levou dlaní přitisknutou k pěsti pravé ruky, přičemž ruce drží ve vzdálenosti 20 až 30 centimetrů od hrudníku v jeho úrovni. Při cvičení s šavlí nebo mečem má být zbraň při pozdravu držena v levé ruce a dlaň pravé ruky uzavírat pozdrav. V případě cvičení s tyčí nebo kopím má být zbraň při pozdravu držena v levé ruce vzpřímeně před hrudníkem, dlaň pravé ruky má pozdrav uzavírat

-          poté soutěžící zaujme místo, které je nejvhodnější pro zacvičení sestavy, tak aby zůstal v předepsaném rozměru soutěžní plochy, z pravidla se začíná cvičit čelem nebo bokem k rozhodčím

-          po odcvičení sestavy opět provede soutěžící pozdrav předepsaným způsobem směrem k rozhodčím a odebere se do levého zadního rohu soutěžní plochy z pozice rozhodčích, kde vyčká na bodové hodnocení rozhodčích

-          po vyhlášení bodového hodnocení opět soutěžící provede pozdrav předepsaným způsobem směrem k rozhodčím a odebere se na konec řady cvičící kategorie, kde vyčká na odcvičení všech soutěžících dané kategorie

-          všichni rozhodčí pokaždé reagují na předepsaný pozdrav soutěžícího tak, že soutěžícího pokaždé pozdraví taktéž předepsaným způsobem s tím, že mohou při pozdravu sedět

-          soutěžící, kteří se nedostaví k soutěži včas, jsou hlavním rozhodčím diskvalifikováni

-          čas začíná být měřen v okamžiku, kdy se pohne kterákoliv ze čtyř končetin soutěžícího nebo pokud se pohne zbraň a přestává se měřit v okamžiku, kdy se soutěžící postaví vzpřímeně s nohama u sebe

-          délku trvání sestavy měří rozhodčí případně administrátor

-          v průběhu soutěže pořadatel průběžně na stanoveném místě zveřejňuje výsledky již odcvičených kategorií

-          po odcvičení všech kategorií soutěže následuje závěrečný nástup, případně závěrečný ceremoniál, poděkování a případné další sdělení důležitých informací

-          poté dojde k vyhlášení výsledků pořadatelem soutěže na stupni vítězů a předání odměn v podobě např. diplomů, medailí, pohárů, věcných či finančních odměn atd.

 

 

B)  Soutěžní plocha

 

Závody probíhají na koberci či obdobné sportovní ploše (např. puzzle) o rozměrech 14 x 8 metrů, který je po vnitřních okrajích označena 5 cm širokými pruhy nebo je skládaná sportovní plocha rozlišena barevně tak, aby byla jednoznačně viditelná hranice předepsaného rozměru.

Pokud bude plocha menší (např. pro juniorskou ligu 12x6), musí jí pořadatel ohlásit předem České federaci Wushu a ta rozhodne, zda pro danou soutěž povolí výjimku změny rozměrů závodní plochy.

 

 

C)  Soutěžní výzbroj

 

Kopí:   Celková délka nesmí být menší než je spodní klouby prstů natažené ruky závodníka od plosky jeho chodidel. Kopí musí mít střapec.

Tyč:     Celková délka nesmí být kratší než závodníkovo tělo.

Meč:   Špička meče nesmí být níž než špička ucha, pokud závodník drží meč špičkou nahoru podle těla nataženou paží, aniž by přitom zvedal rameno.

Šavle:  Špička šavle nesmí být níž než ucho, pokud závodník drží meč ve vzpřímené poloze podle těla dolů nataženou paží, aniž by přitom zvedal rameno.

            V tradičních formách je možná výjimka se souhlasem hlavního rozhodčího ve velikosti zbraní (specifikace zbraní daného stylu).

            V případě neodpovídající zbraně hlavní rozhodčí stanový čas pro výměnu zbraně případně bude soutěžícímu stanovena bodová srážka.

 

 

D)  Soutěžní výstroj

 

Changgquan, daoshu, jianshu, qiangshu, gunshu, taijiqauan, tradiční formy a ostatní:

 

Kabátek se stojacím límečkem v čínském stylu a s látkovými knoflíky uprostřed přednice, s krátkým nebo dlouhým rukávem.

Pro taijiquan, taijijian kabátek s dlouhým rukávem, jehož délka nesmí přesáhnout špičku prostředníku dolů svěšené, natažené paže. Rukávy kabátku musí být nabírané do manžet. Výšivka na kabátku či kalhotách může být maximálně dvoubarevná. Obě součásti oblečení (kabátek a kalhoty) musí mít stejnou barvu a musí být ze stejného materiálu. Lemy oblečení široké 1 cm mohou být zhotoveny z jiného materiálu a mít jinou barvu.

Sportovní kalhoty v čínském stylu.

Šerpa (ne na taijiquan a taijijian) může být zhotovena z jiného materiálu a mít jinou barvu.

Povolen je i tradiční shaolinský oblek (kabátek, sportovní kalhoty v čínském stylu zastrčené do bílých ponožek s černým vázáním, bez výšivek a nášivek, rukávy nemusí končit v manžetách, ale mohou mít tradiční čínské černé vázání). Šerpa může být zhotovena z jiného materiálu a mít jinou barvu.

 

 

Nanquan, nangun, nandao:

 

Kabátek bez límečku v čínském stylu s látkovými knoflíky uprostřed přednice, pro ženy s krátkým rukávem, pro muže bez rukávů.

Sportovní kalhoty v čínském stylu.

Obě součásti oblečení mohou mít stejnou i rozdílnou barvu. Lemy oblečení široké 1 cm mohou být zhotoveny z jiného materiálu a mít jinou barvu. Šerpa může být zhotovena z jiného materiálu a mít jinou barvu než oblečení.

            Povolen je i tradiční shaolinský oblek (kabátek, sportovní kalhoty v čínském stylu zastrčené do bílých ponožek s černým vázáním, bez výšivek a nášivek, rukávy nemusí končit v manžetách, ale mohou mít tradiční čínské černé vázání). Šerpa může být zhotovena z jiného materiálu a mít jinou barvu, stejně jako nátepníky na zápěstí.

 

            Pro tradiční taolu je stanoven tradiční čínský oblek s dlouhým rukávem, krátkým rukávem nebo vestou. Kalhoty v čínském stylu. Obě součásti musí být ze stejného materiálu a mít stejnou barvu. Povolen je i tradiční shaolinský oblek (kabátek, sportovní kalhoty v čínském stylu zastrčené do bílých ponožek s černým vázáním, bez výšivek a nášivek, rukávy nemusí končit v manžetách, ale mohou mít tradiční čínské černé vázání). Šerpa může být zhotovena z jiného materiálu a mít jinou barvu, stejně jako nátepníky na zápěstí.

Pro děti a kadety do 14 let (včetně) postačují pro všechny styly dlouhé cvičební kalhoty a tričko s krátkým rukávem. Pro Taiji je povoleno tričko s dlouhým rukávem. Juniorská kategorie ve věku do 15-17 let musí mít předepsanou výstroj.

 

Nutné je mít vhodnou cvičební obuv. 

 

IV.            Subjekty

 

a)      Hlavní rozhodčí

b)      Rozhodčí

c)      Administrátor

 

Všechny subjekty, které se podílejí na pořádání soutěže musí pracovat důstojně, svědomitě, nestranně a přesně. Subjekty by měli být označeni jmenovkami a oblečeni  v bílé košili s logem ČFW na levé přednici a na levém rukávu v úrovni ramene vlajka České republiky.

 

 

A)    Práva a povinnosti subjektů

 

a)      Hlavní rozhodčí

-          organizuje vzdělávání a práci své skupiny rozhodčích

-          je zodpovědný za výkon své funkce

-          oznamuje výsledné skóre soutěžícího

-          řeší situace, pokud se ve výsledcích jednotlivých rozhodčích vyskytnou velké rozdíly nebo pokud se rozhodčí dopustí vážné chyby

-          kontroluje soutěžní plochu, výzbroj soutěžících, přítomnost soutěžících při nástupu každé kategorie před jejím startem

-          ve vážných důvodech je oprávněn vyloučit soutěžícího ze soutěžní plochy

-          v případě své nepřítomnosti zvolit za sebe zástupce, který má stejná práva a povinnosti

-          vykáže všechny osoby ze zázemí rozhodčích během celé soutěže, jelikož je přísný zákaz vstupu komukoliv do těchto prostor a diskutovat s rozhodčím o výsledku (mimo protestu)

-          nesmí být ve funkci rozhodčího na dané soutěži v případě pozice soutěžícího a naopak

 

 

b)      Rozhodčí

-          důstojně uplatňují všechna pravidla daná pro konkrétní soutěž

-          zúčastňují se školení, která se vztahují k jejich práci, a pomáhají s přípravnými pracemi na soutěž

-          samostatně posuzují výkony soutěžících, o nichž si vedou detailní poznámky

-         nesmí být ve funkci rozhodčího na dané soutěži v případě pozice soutěžícího a naopak

 

 

c)      Administrátor

-          je odpovědný za veškerou práci spojenou s administrací během soutěže

-          kontroluje přihlášky

-          měří časový limit vystoupení v případě, když toto není svěřeno jednomu z rozhodčích, při jeho porušení okamžitě informují hlavního rozhodčího

-          připravuje formuláře potřebné pro soutěž, zkoumá a potvrzuje výsledky a umístění

-          je odpovědný za správné sečtení bodových výsledků

-          zapisuje a vyhlašuje body rozhodčích

-          nesmí být ve funkci administrátora na dané soutěži v případě pozice soutěžícího a naopak

Čas začíná být měřen v okamžiku, kdy se pohne kterákoliv ze čtyř končetin soutěžícího nebo pokud se pohne zbraň, přestává se měřit v okamžiku, kdy se soutěžící postaví vzpřímeně s nohama u sebe. Délku trvání měří rozhodčí nebo administrátor. Pokud se k měření délky používají současně dvoje stopky, délka trvání se řídí pouze jedněmi z nich. Pokud je nutno soutěžícího penalizovat za nedosažení či překročení daného časového limitu, použijí rozhodčí ty ze dvou stopek, jejichž čas je bližší danému časovému limitu.

 

 

B)    PROTEST a STÍŽNOST

 

- protest podává vždy trenér, závodník starší 18 let či odpovědná osoba za soutěžícího (např. juniorská liga) a to nejpozději do 30 minut po docvičení, v písemné podobě k rukám hlavního rozhodčího

- protest se podává pouze v souvislosti s vlastním výkonem či výkonem svého svěřence (soutěžícího)

- před vznesením protestu složí protestující poplatek ve výši 1000,-Kč

 

Důvody k podání protestu

- chybný výrok, podjatost nebo nepozornost některého z rozhodčích

-nesportovní chování, neregulérnost výstroje či výzbroje

-neregulérnost soutěžní plochy nebo jejího bezprostředního okolí

-chyba administrátora, časomíry

 

Postup při podání protestu

- protestující vždy nejprve písemně osloví hlavního rozhodčího a tomu přednese svůj problém. Jedná-li se o zjevně oprávněný požadavek, hlavní rozhodčí sám a v rámci své kompetence ihned sjedná nápravu

 

Řešení protestu

- hlavní rozhodčí inkasuje poplatek za protest, vyslechne stížnost protestujícího bez dalších osob

- pokud hlavní rozhodčí nebyl sporné situaci přítomen nebo pokud to považuje za vhodné,

vyslechne názory přímých účastníků, které určí sám a případně vyhodnotí záznamy

- situaci na základě takto získaných informací zhodnotí a rozhodne

- proti verdiktu hlavního rozhodčího v řešeném oficiálním protestu není odvolání

Poznámky:

-v případě uznání protestu jako oprávněného, vrací hlavní rozhodčí protestujícímu poplatek

-v případě zamítnutí protestu, poplatek propadá ve prospěch pořadatele soutěže

 

Stížnost

-          stížnost může podat vždy trenér, závodník starší 18 let či odpovědná osoba za soutěžícího ( např. juniorská liga) a to bezodkladně, v co možné době nejkratší, tak aby stížnost nenarušila chod soutěže. Stížnost se podává v ústní či v písemné podobě k rukám hlavního rozhodčího nebo komisi pro pořádání soutěží (KPPS - zastoupené VV). Pokud stížnost z vážných důvodů nesnese odkladu, hlavní rozhodčí nebo členové KPPS řeší stížnost ihned.

 

-          Kompetence stížnosti:

 

a)       KPPS (VV): pro porušení směrnic (např. nezajištění řádného průběhu soutěže, organizační nedostatky vážného charakteru atd.)

b)      hlavního rozhodčího: pro porušení kodexu rozhodčích (např. neobjektivnost rozhodování rozhodčího, nadržování atd.)

 

 

Záběry z videokamer, fotografie, či svědectví osob nevyžádaných hlavním rozhodčím jsou

přípustná pouze s jeho souhlasem.

V.     Soutěžní pravidla

 

A)    Formy soutěží

-          soutěž jednotlivců

-          soutěž skupin

-          demonstrace

 

 

B)    Kategorie soutěží a demonstrací

 

 Soutěž:

 

1.       Changquan (dlouhá pěst)

2.       Nanquan (jižní pěst)

3.       Taijiquan (taiji pěst)

4.       Daoshu (šavle)

5.       Jianshu (meč)

6.       Nandao (šavle jižního stylu)

7.       Taijijian + Taijiwuqi (meč taiji + ostatní zbraně)

8.       Qiangshu (kopí)

9.       Gunshu (tyč)

10.   Nangun (tyč jižního stylu)

 

 

V ČR jsou zpravidla kategorie rozděleny do těchto skupin:

 

C)    Juniorská liga kategorie:

 

·     Taolu beze zbraně – mladší chlapci do 8 let (včetně)

·     Taolu beze zbraně – mladší dívky do 8 let (včetně)

·     Taolu se zbraní – mladší chlapci do 8 let (včetně)

·     Taolu se zbraní – mladší dívky do 8 let (včetně)

·     Taolu beze zbraně – starší chlapci do 11 let (včetně)

·     Taolu beze zbraně – starší dívky do 11 let (včetně)

·     Taolu se zbraní – starší chlapci do 11 let (včetně)

·     Taolu se zbraní – starší dívky do 11 let (včetně)

·     Wushu soutěžní Chang quan mladší chlapci a dívky do 8 let (včetně)

·     Wushu soutěžní Nan quan mladší chlapci a dívky do 8 let (včetně)

·     Wushu soutěžní severní styl zbraň mladší chlapci a dívky do 8 let (včetně)

·     Wushu soutěžní jižní styl zbraň mladší chlapci a dívky do 8 let (včetně)

·     Wushu soutěžní Chang quan starší chlapci a dívky do 11 let (včetně)

·     Wushu soutěžní Nan quan starší chlapci a dívky do 11 let (včetně)

·     Wushu soutěžní severní styl zbraň starší chlapci a dívky do 11 let (včetně)

·     Wushu soutěžní jižní styl zbraň starší chlapci a dívky do 11 let (včetně)

·     Taolu beze zbraně - kadeti do 14 let (včetně)

·     Taolu beze zbraně - kadetky do 14 let (včetně)

·     Taolu se zbraní - kadeti do 14 let (včetně)

·     Taolu se zbraní - kadetky do 14 let (včetně)

·     Wushu soutěžní Chang quan kadeti  a kadetky do 14 let (včetně)

·     Wushu soutěžní Nan quan kadeti a kadetky do 14 let (včetně)

·     Wushu soutěžní severní styl zbraň kadeti a kadetky do 14 let (včetně)

·     Wushu soutěžní jižní styl zbraň kadeti a kadetky do 14 let (včetně)

·     Taolu beze zbraně - junioři do 17 let (včetně)

·     Taolu beze zbraně - juniorky do 17 let (včetně)

·     Taolu se zbraní - junioři do 17 let (včetně)

·     Taolu se zbraní - juniorky do 17 let (včetně)

 

·     Wushu soutěžní Chang quan junioři + juniorky do 17 let (včetně)

·     Wushu soutěžní Nan quan junioři + juniorky do 17 let (včetně)

·     Wushu soutěžní severní styl zbraň junioři a juniorky do 17 let (včetně)

·     Wushu soutěžní jižní styl zbraň junioři a juniorky  do 17 let (včetně)

·     Začátečnická kategorie - chlapci, děvčata beze zbraně, do 11 let,  pouze pro nováčky bez předchozí účasti na závodech závodník přihlášený do této kategorie, nemůže závodit v další kategorii

 

D)    Seniorské kategorie (18 let a vice):

 

·     Taolu severní pěst - muži

·     Taolu severní pěst – ženy

·     Taolu jižní pěst – muži

·     Taolu jižní pěst – ženy

·     Taolu krátká zbraň – muži

·     Taolu krátká zbraň – ženy

·     Taolu dlouhá zbraň – muži

·     Taolu dlouhá zbraň – ženy

·     Taiji pěst – muži

·     Taiji pěst – ženy

·     Taiji zbraň – muži

·     Taiji zbraň – ženy

·      

 

·     Wushu soutěžní Chang quan muži + ženy

·     Wushu soutěžní severní styl zbraň muži + ženy

·     Wushu soutěžní Nan quan muži + ženy

·     Wushu soutěžní jižní styl zbraň muži + ženy

·     Veteráni – muži i ženy společně od 35 let včetně

·     Duilian – muži i ženy společně - párová sestava

 

 

 

 

Při nedostatečném obsazení kategorií soutěžícími (3 a méně), má právo pořadatel soutěže kategorie sloučit!

Kritéria slučování:

1)      nejblíže k příbuzné kategorii (např. nan quan + chang quan)

2)      k nejblížší věkové kategorii (např. kadeti + junioři)

3)      k pohlaví soutěžícího (muži + ženy)

 

V případě neobsazení kategorie žádným účastníkem soutěže, kategorie se nevyhlásí.

Zaniklou kategorii (z výše uvedených důvodů) pro danou soutěž již nelze obnovit a dodatečně se do kategorie přihlásit.

 

 

 

E)     Demonstrace:

 

1.       Sólová

2.       Párová

3.       Skupinová

 

F)     Umístění

 

V soutěži jednotlivců je vítězem ten, kdo dosáhne nejvyšší počet bodů; soutěžící s druhým nejvyšším bodovým ziskem je druhý atd. Pokud jednotlivá soutěž zahrnuje jak předkolo, tak i hlavní kolo, stává se vítězem soutěžící s nejvyšším počtem bodů získaných v obou kolech.

 

V několikastupňové soutěži jednotlivců a týmů je umístění dáno pokyny podmínek soutěže.

 

V případě bodové shody mezi dvěma jednotlivci nebo týmy se rozhodčí řídí následujícími pokyny:

 

V případě bodové shody mezi jednotlivci:

1.      Soutěžící, jehož průměrný bodový zisk vypočítaný ze dvou nejvyšších známek A+B  bude vyšší, se umístí výše.

2.      Pokud bodová shoda stále trvá, umístí se výše soutěžící s vyšším průměrným bodovým ziskem vypočítaným ze dvou známek ( nejnižších ) A+B.

 

 

Při shodě v několikastupňové soutěži jednotlivců

se výše umístí soutěžící, který se umístí jako první ve více kolech, druhým se stává ten, který se umístí jako druhý ve více kolech atd. V případě shody se soutěžící podělí o stejné místo, přičemž další místo zůstane neobsazeno.

 

Při shodě v několikastupňové soutěži skupin

se výše umístí skupina, která se umístí jako první ve více kolech, druhou se stává ta, která se umístí jako druhá ve více kolech atd. V případě shody se skupiny podělí o stejné místo, přičemž další místo zůstane neobsazeno. 

 

 

G)    Kritéria a metody bodování

 

a)       Obecná kritéria pro soutěže

 

Maximální počet bodů, kterých může soutěžící v jednotlivé soutěži dosáhnout, je 10.

 

 

b)       Obecná kritéria, která při hodnocení uplatňují rozhodčí „A“

 

     Kritéria pro changquan, nanquan, taijiquan, daoshu, jianshu, qiangshu, gunshu, taijijian, nandao a  nangun:

 

- Pro kvalitu pohybů jsou celkově vyhrazeny 4 body.

Vedení ruky, došlap, odpovídající držení těla, techniky rukou, techniky chodidel, práce trupu, techniky nohou, skoky, rovnováha, techniky správného vedení zbraně:

každá mírná odchylka od požadavků:                                           snížení o 0.05 bodu

každá očividná odchylka od požadavků:                                           snížení o 0.1 bodu

každá závažná odchylka od požadavků:                                           snížení o 0.2 bodu

 

Celkové snížení bodů nemá překročit 0.2 bodu, pokud v jednom daném pohybu provede soutěžící více než jednu chybu nebo během soutěže opakuje stejnou chybu, která je jeho špatným návykem vedení ruky (vztahuje se i na prsty, které svírají meč).

Pokud se ostří meče nebo šavle dotkne kterékoliv části těla soutěžícího, pokud nedokáže soutěžící technicky rozlišit rozdílnost ve správném vedení výše zmíněných zbraní nebo pokud se zbraň dotkne země kdy nemá, budou mu body odečteny podle kritérií daných pro specifikaci pohybů.

 

 

Obecná kritéria, která při hodnocení jednotlivců uplatňují rozhodčí „B“

 

Celkové provedení 6 bodů

3-2-1 bodů bude uděleno dohromady.

 

-Charakteristika stylu a struktury 3 body

(správna charakteristika stylu, není směsí jiných stylů)

(struktura, přechodové  pohyby jsou správné a harmonické pro daný styl)

styl a struktura je přítomna ve své plnosti:                             3 body

mírná odchylka od požadavků:                                         snížení o 0.1 – 0.9 bodu

očividná odchylka od požadavků:                                         snížení o 1.0 – 1.9 bodu

závažná odchylka od požadavků:                                         snížení o 2.0 – 3.0 bodu

 

 

-          Pro hodnotu síly a harmonie jsou celkově vyhrazeny 2 body.

 

1 Síla nevychází z celého těla ( pasu, boků atd…) i u zbraně.

2 Nepřesné uvolnění síly (kop, úder, kop s výskokem atd….)

3 Špatné zvolení síly či jemnosti.

4 Chybějící práce očí, pohledy, pohyby rukou a těla, nejsou v koordinaci  s pohybem nohou.

5 Rytmus statických a dynamických pohybů není dobře viditelný.

6 Pomalé a rychlé pohyby nejsou správně střídané a zařazené v sestavě.

síla a harmonie je přítomna ve své plnosti:                             2 body

mírná odchylka od požadavků:                                         snížení o 0.1 – 0.5 bodu

očividná odchylka od požadavků:                                         snížení o 0.6 – 1.0 bodu

závažná odchylka od požadavků:                                         snížení o 1.1 – 2.0 bodu

 

-          Pro hodnotu duševní práce, rytmu a kompozici je vyhrazen 1 bod.

1 Bezduchý, nervózní, přehnaný nebo styl bez výrazu.

2 Bohatý obsah, základní techniky jsou nebo nejsou dobře provedené.

3 Útočné a obranné pohyby jsou správně či nesprávně provedené.

 

duševní práce, rytmus atd. jsou přítomny ve své plnosti:                        1 bod

mírná odchylka od požadavků:                                         snížení o 0.1 – 0.3 bodu

očividná odchylka od požadavků:                                         snížení o 0.4 – 0.6 bodu

závažná odchylka od požadavků:                                         snížení o 0.7 – 1.0 bodu

 

 

 

 

Úroveň

Stupně

Bodové hodnocení

Vysoká úroveň

1.

6.00 – 5.80

 

2.

5.75 – 5.50

 

3.

5.45 – 5.10

Běžná úroveň

4.

5.00 – 4.80

 

5.

4.75 – 4.50

 

6.

4.45 – 4.10

Nižší úroveň

7.

4.00 – 3.80

 

8.

3.75 – 3.50

 

9.

3.45 – 3.10

 

 

Obecná kritéria pro demonstrace:

 

Kritéria pro sólová vystoupení

správné držení těla a jasně patrné metody – kvalita pohybů            celkově 4 body

plynulé distribuování energie, harmonie pohybů                         celkově 3 body

jedinečný styl a bohatý obsah                                                   celkově 2 body

duševní koncentrace a čistý rytmus                                      celkově 1 bod

 

 

Kritéria pro vystoupení ve dvojicích

správné metody, odpovídající kombinace útoku a obrany              celkově 4 body

mistrovství pohybů a přesná koordinace                                          celkově 3 body

bohatý obsah a kompaktní struktura                                              celkově 2 body

opravdovost a nápaditost                                                       celkově 1 bod

 

Kritéria pro skupinová vystoupení:

hodnocení kvality                                                              celkově 4 body

(správné držení těla, čistě ukázaný rozdíl mezi pohybem a nehybností, duševní koncentrace, odpovídající obratnost)

hodnocení obsahu                                                             celkově 3 body

(bohatý obsah, jasně zřetelné charakteristiky wushu stylu, odpovídající pohyby a dovednosti)

hodnocení koordinace                                                                  celkově 2 body

(soulad v koordinaci družstva, dobře koordinované pohyby)

hodnocení struktury a složení                                                  celkově 1 bod

(hodnověrná struktura, dobře vyvážená kompozice

 

c)       Kritéria pro odečet dalších bodů

 

Hodnotí rozhodčí A

 

- Vliv oblečení a ozdob na pohyby

zachycení střapce od širokého meče, meče nebo kopí na jakékoliv části těla soutěžícího, které následně ovlivní pohyby soutěžícího

            nebo

odpadnutí střapce či jakékoliv ozdoby z oblečení soutěžícího, rozepnutí knoflíku, roztrhnutí  oblečení, ztráta boty, šerpy atd.                                                      snížení o 0.1 bodu

 

- Výzbroj soutěžícího

            při každé situaci, kdy se zbraň dotkne těla soutěžícího nebo podlahy, při odpadnutí rukojeti                                                                                                             snížení o 0.1 bodu

            při ohnutí nebo zdeformování zbraně                                      snížení o 0.2 bodu

            při přeražení, rozložení zbraně nebo jejím pádu na zem,

             neodpovídající zbraň (konstrukce, velikost)                                   snížení o 0.3 bodu

 

- Ztráta rovnováhy

            každé zapotácení, nadbytečné pohyby nohou či škobrtnutí            snížení o 0.1 bodu

            jejich opakovaný výskyt s případným hledáním opory             snížení o 0.3 bodu

            pád při ztrátě rovnováhy nebo škobrtnutí                                             snížení o 0.5 bodu

 

- Ocitnutí se mimo hranice závodní plochy

            jakákoliv část těla přesáhne vyznačené hranice závodní plochy  snížení o 0.1 bodu

            celé tělo se ocitne mimo vyznačenou závodní plochu                        snížení o 0.2 bodu

 

 

 

Hodnotí rozhodčí B

 

- Nedokončená sestava

Soutěžící, který opustí závodní plochu před ukončením sestavy, nebude bodován.

- Výpadky paměti             

Za každý výpadek paměti budou odečteny 0.1 – 0.3 body, podle závažnosti výpadku

            pauza, která ovlivní rytmus pohybů                                      snížení o 0.1 bodu

            dlouhá pauza                                                                           snížení o 0.2 bodu

            dlouhá pauza, kterou následují zmatené pohyby                                    snížení o 0.3 bodu

 

 

d)       Kritéria, která uplatňuje hlavní rozhodčí

 

- Každý hlasový projev při nanquanu, který se odlišuje od požadavků            snížení o 0.1 bodu

- Odchylka od daných požadavků na zahajující či zavírající formy            snížení o 0.1 bodu

- Opakování

Soutěžící, jehož vystoupení je přerušeno neočekávanými okolnostmi, může své vystoupení opakovat od začátku.

Soutěžící Juniorské ligy, jehož vystoupení je přerušeno díky výpadku paměti, vlastním chybám nebo takovému poškozením výzbroje, které vede k její výměně, může své vystoupení se svolením hlavního rozhodčího opakovat od začátku s bodovou ztrátou 1 bodu. To neplatí v případě seniorské soutěže.

Pokud soutěžící není schopen pokračovat ve vystoupení díky zranění, hlavní rozhodčí má právo vystoupení zastavit. Po lékařském ošetření může soutěžící své vystoupení opakovat jako poslední z dané kategorie, ovšem se ztrátou 1 bodu. Pokud své vystoupení neopakuje, je diskvalifikován.

 

 

- Přesáhnutí nebo nedosažení časového limitu

        v taijiquan a v taijijian pod nebo přes    0.1 – 5.0 vteřin                   snížení o 0.1 bodu

                                                                      5.1 – 10.0 vteřin                        snížení o 0.2 bodu

                                                                      atd.

        v ostatních kategoriích                     pod   0.1 – 2.0 vteřin             snížení o 0.1 bodu

                                                             pod   2.1 – 4.0 vteřin             snížení o 0.2 bodu

                                                                      atd.

 

- Každý chybějící nebo nadbytečný pohyb v sestavách                              snížení o 0.2 bodu

- Každý chybějící nebo nadbytečný krok v přípravě na skok             snížení o 0.1 bodu

- Nepřizpůsobení se danému standardu pro výzbroj nebo výstroj              snížení o 0.1 bodu

 

H) Metody bodování

 

Bodování

Rozhodčí bodují ihned na místě, přičemž výsledné bodové ohodnocení odpovídá požadavkům kladeným na příslušnou techniku a kritériím pro danou soutěž.

Ohodnocení je získáno odečtem bodů od celkového počtu bodů daných pro jednotlivá kritéria.

Rozhodčí ukáží bodové ohodnocení, které může za desetinnou čárkou (= tečkou) obsahovat ještě další dvě desetinná místa (druhé z nich se má obsahovat buď 0 nebo 5).

 

Bodové ohodnocení

Závodníkovo bodové ohodnocení je dáno průměrem vypočítaným ze známek. Známka obsahuje za desetinnou čárkou (= tečkou) pouze dvě desetinná místa. Případné třetí desetinné místo se zaokrouhluje.

Bodové hodnocení v ČR

V ČR se skupina  rozhodčích skládá ze 4 až 6 rozhodčích a 1 hlavního rozhodčího, zapisovatele a časoměřiče.

Skupina  rozhodčích A hodnotí  kvalitu provedených pohybů a ostatní chyby.

Skupina  rozhodčích B hodnotí celkové prevedení.

Hodnocení  skupiny rozhodčích A bude průměr 2 až 3 známek.

Hodnocení skupiny rozhodčích B bude průměr 2 až 3 známek.

 

Výsledné bodové ohodnocení

Závodníkovo výsledné ohodnocení vychází z průměrné známky dané rozhodčími, od které jsou odečteny body za kritéria uplatňovaná hlavním rozhodčím.

 

Úprava bodování hlavním rozhodčím

 

Pokud je mezi nevyšším a nejnižším bodovým ohodnocením nepoměrný rozdíl, může hlavní rozhodčí podle svého uvážení provést jejich úpravu před vyhlášením výsledného ohodnocení:

 

- průměrná známka 9.0 a nad 9.0

  rozdíl by neměl přesáhnout 0.2 bodu                             provedená úprava nemá přesáhnout 0.03 bodu

- průměrná známka 9.0 a pod 9.0

  rozdíl by neměl přesáhnout 0.3 bodu                             provedená úprava nemá přesáhnout 0.05 bodu

 

Pokud je očividné, že některý z rozhodčích z jakýchkoliv důvodů snížil nebo zvýšil ohodnocení, může ho (ji) hlavní rozhodčí se souhlasem závodního výboru vyzvat, aby svou známku upravil(a), nebo přímo sám zvýšit nebo snížit své bodové ohodnocení ještě před vyhlášením výsledného bodového ohodnocení:

 

- průměrná známka 9.0 a nad 9.0                         provedená úprava nemá přesáhnout 0.03 bodu

- průměrná známka 9.0 a pod 9.0                         provedená úprava nemá přesáhnout 0.05 bodu

 

 

Časový limit pro závody

 

Changquan, nanquan, daoshu, jianshu, qiangshu, gunshu, nandao, nangun:

                        ne méně než 1 minuta a 20 vteřin

 

Taijiquan:            3 – 5 minut                (zvukový signál ohlásí 4 minuty)

 

Taijijian:            2:30 – 4 minuty             (zvukový signál ohlásí 3 minuty)

 

Ostatní:           

- ne méně než 50 vteřin pro vystoupení jednotlivce seniorů,

- kategorie junioři a začátečníků ne méně než 30 vteřin

- ne méně než 50 vteřin pro vystoupení dvojic

 

 

 

 

Směrnice byla schválena VV dne                  usnesením č.       a nabývá účinnosti dne

……………………………………

 Zpracoval: Stanislav Fraibiš Předseda ČFW

      Martin Rohel Hlavní rozhodčí ČFW

Wushu Akademie

Martin Rohel
tělocvična vedle LETMA
u vlakového nádraží
Josefská 15, BRNO
Tel: 603 304 265 wushu@wushuakademie.cz
Vytvořeno službou Webnode