Zbraně Wushu

 

Dlouhé zbraně

Velmi dlouhé zbraně

1. Kónická tyč dlouhá 18 čch’ (Šuo / Shuo; Mao-šuo)

2. Kopí neboli dlouhé kopí (Mao)

3. Hůl dlouhá 12 nebo 13 čch’ (Šu nebo Čang-er / Zhang-Er)

4. Kónická tyč dlouhá 9 čch’ (Ťiou-čch’ / Jiu-Chi)


Dlouhé zbraně

A. Jednoduché dlouhé zbraně

1. Hůl neboli palice (Kun / Gun nebo Tchiao-c’ / Tiao-Zi)

2. Kopí (Čchiang / Qiang)

3. Dlouhá hůl (Čchang-pang / Chang Bang)

4. Šavle na dlouhé násadě (Ta-tao / Da Dao)

5. Lopata neboli rýč (Čchan / Chan)

6. Vidlice (Čcha / Cha)

7. Hrábě (Pa a Tchang)

8. Kopí ve tvaru L (Halapartna s plochou hlavicí) (Ke / Ge)

9. Halapartna (Ťi / Ji)

10. Bojová sekera na dlouhé rukojeti (Jüe / Yue)

11. Štětec, Jehlicové pero, Mosazná pěst (Pi / Bi, Pi-čua / Bi Zhua, Tchung-čchüan / Tong Quan)

12. Srp na dlouhé rukojeti (Ta-lien / Da Lian)

13. Pařát na dlouhé rukojeti (Čua / Zhua)

14. Motyka (Pa-tchou / Ba Tou)

15. Buddhova ruka (Fo-šou / Fo Shou)

16. Ostatní zbraně na dlouhé rukojeti

a. Ohnivý hák (Chou-kou / Hou Gou)

b. Divoký nebeský zabiják (Teng-čang / Deng Zhang)

c. Stromový uzel (Čchun-ťie / Chun Jie)

d. Větrný ocas nebeského lotosu Tchan (Tchien-che-feng-wej-tchan / Tian He Feng Wei Tan)

e. Vlčí jehlice (Lang-sien / Lang Xian)

f. Lampová hůl (Teng-čang / Deng Zhang)

g. Dlouhé kleště (Čchang-ťiao-čchien / Chang Jiao Qian)

h. Pozvánka k přetahování holí (Čching-žen-pa / Qing Ren Ba)

i. Šavle Nebe-Země Slunce-Měsíc (Čchien-kun-ž’-jüe-tao / Qian Kun Ri Yue Dao)

B. Párové dlouhé zbraně

1. Párové kopí se dvěma hlavicemi (Šuang-tchou-čchiang / Shuang Tou Qiang)Krátké zbraně

Velmi krátké zbraně

1. Krátký meč (Tuan-ťien / Duan Jian)

2. Krátká šavle (Tuan-tao / Duan Dao)

3. Železné pravítko (Tchie-čch’ / Tie Chi)

4. Šavle s drážkou (Siao-tao / Xiao Dao)

5. Rukávový meč (Siou-li-ťien / Xiou Li Jian)

6. Krátký trojzubec (Tuan-čcha / Duan Cha)

7. Srp (Lien / Lian)

8. Vidlicový trojzubec (Pi-ťia-čcha / Bi Jia Cha)

9. Flétna (Siao / Xiao nebo Ti / Di)

10. Činely (Pa / Ba nebo Nao)

11. Vějíř (Šan / Shan)

12. Dýka (Pi-šou / Bi Shou)

13. Sekera mandarínka C’-wu (Zi Wu), Jelení hákovitý meč nebo Jelení parohová šavle (Jüan-jang-jüe / Yuan-Yang Yue nebo Lu-ťiao-tao / Lu Jiao Dao)

14. Bodec E-mej (E-mej-cch’ / Emei Ci)

15. Prstenec neboli kruh (Čchüan / Quan nebo Li)

16. Sluneční a měsíční zubatá šavle (Ž’-jüe-ja-tao / Ri Yue Ya Dao)

17. Měsíční zubatý bodec (Jüe-ja-cch’ / Yue Ya Ci)

18. Palácový nebeský hřeben (Kung-tchien-šu / Gong Tian Shu)

19. Štětec (Pi / Bi)

20. Nůžky a pravítko (Ťien-tao-čch’ / Jian Dao Chi)

21. Penízkové prstence a párové šavle (Čchien-ling / Qian Ling a Šuang-tao / Shuang Dao)Krátké zbraně

A. Jednoduché krátké zbraně

1. Meč (Ťien / Jian)

2. Šavle nebo meč s širokou čepelí (Tao / Dao)

3. Bičová hůl (Tvrdý bič) (Pien-kan / Bian Gan)

4. Bič / Tvrdý bič (Jing-pien / Ying Bian)

5. Železná tyč (Tchie-ťien / Tie Jian)

6. Tlouk či palička (Čchu / Chu)

7. Hůl (Pang / Bang)

8. Krátká sekera (Fu)

9. Berla (Kuaj / Guai)

10. Kladivo (Čchuej / Chui)

11. Mečové kopí (Ťien-čchiang / Jian Qiang)

12. Železný dráp (Tchie-čua / Tie Zhua)

13. Blokovací ústní dýmka (Lan-mien-sou / Lan Mian Sou)

14. Šíp se dvěma háky (Šuang-kou-s’ / Shuang Gou Si)

15. Mosazný muž (Tchung-žen / Tong Ren)

16. Kruté kleště (Lie-čchien / Lie Qian)

B. Párové krátké zbraně

1. Párový meč (Šuang-ťien / Shuang Jian)

2. Párová šavle (Šuang-tao / Shuang Dao)

3. Motýlí šavle (Chu-tie-tao / Hu Die Dao)

4. Hák (Kou / Gou)

5. Párový tvrdý bič (Šuang-pien / Shuang Bian)

6. Vlasová jehlice neboli Saj (Čchaj / Chai)

7. Ostrý kuřecí dráp jin–jang (Ťi-čua-jin-jang-žuej / Ji Zhua Yin Yang Rui)

8. Párová vidlicová hůlka (Šuang-čcha-kan / Shuang Cha Gan)

9. Tygří křížová blokovací zbraň (Kchua-chu-lan / Kua Hu Lan)

10. Párové sekery (Šuang-fu / Shuang Fu)

11. Kyj vlčí zub (Lang-ja-pang / Lang Ya Bang)

12. Párové kladivo (Šuang-čchuej / Shuang Chui)

13. Blokovací dveřní kleště (Lan-men-ťüe / Lan Men Jue)

14. Kuřecí drápovitý srp nebo kuřecí šavlový srp (Ťi-čua-lien / Ji Zhua Lian nebo Ťi-tao-lien / Ji Dao Lian)

15. Párové berly (Šuang-kuaj / Shuang Guai)

16. Koňská halapartna (Ma-ťi / Ma Ji)

17. Soudcovo pero (Pchan-kuan-pi / Pan Guan Bi)

18. Jednoduchá berla Tao (Tan-tao-kuaj / Dan Dao Guai)


Lehké zbraně

1. Cep (Šao-c’ / Shao Zi)

2. Železný řetězový kyj (Tchie-lien-ťia-pang / Tie Lian Jia Bang)

3. Trojdílná hůl (San-ťie-kun / San Jie Gun)

4. Lehké kladivo (Žuan-čchuej / Ruan Chui)

5. Měkký bič na holi (Kan-c’-pien / Gan Zi Bian)

6. Čtyřdílná Tchang (S’-ťie-tchang / Si Jie Tang)

7. Límcová hůl (Lien-ťia-kun / Lian Jia Gun)

8. Dělený kovový bič (Ťie-pien / Jie Bian)

9. Lanová šipka (Šeng-piao / Sheng Biao nebo Suo-piao / Suo Biao)

10. Kometová palice (Liou-sing-čchuej / Liu Xing Chui)

11. Bič s dračí hlavou (Lung-tchou-kan-pang / Long Tou Gan Bang)

12. Dráp švestkového květu nebo Dračí dráp (Mej-ča / Mei Zha a Lung-ča / Long Zha)

13. Létající pařát a Létající hák (Fej-čua / Fei Zhua a Fej-kou / Fei Gou)

14. Měkký kožený bič (Pchi-pien / Pi Bian)

15. Řetízkový meč neboli Řetízkové pero (Lien-c’-ťien / Lian Zi Jian nebo Lien-c’-čchiang / Lian Zi Qiang)

16. Bičové kopí neboli Řetězové kopí (Pien-c’-čchiang / Bian Zi Qiang nebo Lien-c’-čchiang / Lian Zi Qiang)

17. Dvojitá kometová palice nebo Dvojitá létající palice (Šuang-tchou-liou-sing-čchuej / Shuang Tou Liu Xing Chui nebo Šuang-tchou-fej-čchuej / Shuang Tou Fei Chui)

18. Dvojitý Létající pařát (Šuang-tchou-fej-čua / Shuang Tou Fei Zhua)


Střelné a vrhací zbraně

1. Luk a šíp (Kung-ťien / Gong Jian)

2. Prakový luk neboli prak (Tan-kung / Dan Gong)

3. Kuše (Nu)

4. Zádový samostříl (Pej-nu / Bei Nu nebo Chua-čuang-kung / Hua Zhuang Gong)

5. Nášlapný samostříl (Tcha-nu / Ta Nu)

6. Létající šipky (Fej-Piao / Fei Biao)

7. Vrhací šípy (Šuaj-šou-ťien / Shuai Shou Jian)

8. Rukávový prstenec (Siou-čchüan / Xiu Quan)

9. Šipkový nůž (Piao-tao / Biao Dao)

10. Mince Luo-chan neboli Vrhací mince (Luo-chan-čchien / Lo Han Qian nebo Č’-čchien / Zhi Qian)

11. Křížová šipka Matka–Syn (Mu-c’-š’-c’-piao / Mu-Zi Shi Zi Biao)

12. Rukávový šíp (Siou-ťien / Xiu Jian)

13. Létající kameny (Fej-chuang-š’ / Fei Huang Shi)

14. Rukávové vejce (Siou-tan / Xiu Dan)

15. Létající bodec (Fej-c’ / Fei Ci)

16. Mosazné tyčinky (Tchung-ču / Tong Zhu)

17. Železná mandarínská kachnička (Tchie-jüan-jang / Tie Yuan Yang)

18. Jehlice švestkového květu (Mej-chua-čen / Mei Hua Zhen)

19. Jedovatý písek nebo Červená písková ruka (Tu-ša / Du Sha nebo Chung-ša-šou / Hong Sha Shou)Štíty a brnění

Štíty

1. Boční štít (Pchang-pchaj / Pang Pai)

2. Zkosený štít (Aj-pchaj / Ai Pai)

3. Ruční štít (Šou-pchaj / Shou Pai)

4. Štít vlaštovčího ocasu (Jan-wej-pchaj / Yan Wei Pai)

5. Ratanový štít (Tcheng-pchaj / Teng Pai)

6. Jezdecký boční štít (Ťi-ping-pchang-pchaj / Ji Bing Pang Pai)


Brnění

1. Brnění

A. Přilbice (Čou; Siang-tun-mou-tchou / Xiang Dun Mou Tou; Tou-ťien / Dou Jian)

B. Kryt ramen a horní části hrudníku (Pchi-po / Pi Bo)

C. Brnění těla (Šen-ťia / Shen Jia)
 

Wushu Akademie

Martin Rohel
tělocvična vedle LETMA
u vlakového nádraží
Josefská 15, BRNO
Tel: 603 304 265 wushu@wushuakademie.cz
Vytvořeno službou Webnode