ČCHEN TAIJI 

Tchaj-ťi-čchüan styl Čchen

Čchan-s’-kung - Navíjení hedvábí, základní pohyby po kruhu pro cvičení Taiji

Lao - ťia - ji - lu -   první sestava starého stylu Čchen, nazývaná též STARÝ RÁM (kolébka současného Tchaj-ťi-čchüan)

Lao tia er lu - dělová pěst

Xin Jia Yi Lu - podobná sestava jako sestava Lao tia ji lu - jen s menšími pohyby
Xin Jia Er Lu - druhá dělová pěst  

sestava s mečem

sestava se šavlí

sestava s holí

sestava s halaparnou

sestava s kopím

sestava s vějířem

sestava  tchuej šou

Pro správné pochopení cvičení Taiji není nutné umět všechny sestavy. Jen postupným a správným cvičením pod dohledem učitele, se dá pomalu pronikat do všech oblastí, které toto cvičení nabízí.

Sestavy ve stylu Chen:

Lao Jia Yi Lu
(„Lao Jia“- starý styl nebo rám, „Yi Lu“ – první forma) Sestava vytvořená Chen Chanxingem (14.generace) a tvoříci kombinaci tří původních Chen Wantingových sestav. Skládá se ze 74 - 76 pohybů a obsahuje všechny základní principy od navíjení hedvábí (chan si jing) po výbušnou sílu (fajing).

Lao Jia Er Lu
(„Er Lu“ – druhá forma, zvaná též Pao Chui „Dělová pěst) Skládá se z 38 – 45 pohybů, záleží na daném mistrovi a jeho způsobu výuky. Na rozdíl od Yi Lu jsou zde ze 3/4 tvrdé pohyby obsahující fajing. Charakteristické pro tuto sestavu jsou i skoky, dupaní a přiskoky.

Xin Jia Yi Lu
(„Xin Jia“ – nový styl) Vznik sestavy je přisuzován mistru Chen Fakemu (1887 – 1957), který upravil starou Lao Jia a přidal k ní některé pohyby navíc a zvýšil důraz na navíjení hedvábí (chan si jing).. Skládá se z 83 pohybů.

Xin Jia Er Lu
71 převážně tvrdých pohybů.

Xiao Jia Yi Lu
(„Xiao Jia“ – dříve nový styl, nyní malý styl) Vznik je přisuzován mistrovi Chen Youbenovi (14.generace), který vynechal některé složité prvky jako skoky, rychlé výdeje energie a uchoval část sestavy vytvořenou Chen Wantingem. Sestava má 74 pohybů.

Chen Taiji Dan Jian
Sestava s mečem cvičená tradičně ve vesnici Chenjiagou

Zhaobao Jia
Vytvořeno mistrem Chen Qingping (1795 – 1868). Obsahuje tři sestavy rozdělené podle stupňů obtížnosti, kde se začíná cvičit od prostřední, poté nejjednodušší a nakonec nejtěžší. Klade se velký důraz na práci s qi.

Hu Lei Jia
Vytvořeno mistrem Li Linyan, žákem Chen Qinpinga a jedná se o kombinaci stylu Zhaobao a umění Yun Chin Chui. Někdy též zvaný jako „Hromový styl“. V samotném Chenjiagou se dnes necvičí, ale je rozšířen převážně na Taiwanu.

Moderní sestavy:
24 forem – sestava obsahující prvky z Lao Jia
36 forem – původem ze stylu Xin Jia
38 forem – autor je Chen Xiaowang, začátečnická zjednodušená sestava kombinující prvky z Lao Jia a Xin Jia
19 forem – autor je Chen Xiaowang
18 forem - autor je Chen Zheng Lei
13 forem – autor je Zhu Tiancai, začátečnická sestava obsahující pohyby z Lao Jia
56 forem – soutěžní Chen sestava, vytvořena Kan Guixiangem a obsahující převážně prvky ze Xin Jia
42 forem – soutěžní sestava s mečem, kombinace několika stylů dohromady

 

24 Forem Chen Style  Tchaj-ťi-čchüan

1. Čchi š´ Qi Shi - Začáteční pozice

2. Ťin kang tao tuej - Mocný Ťin-kang tluče na hmoždíř

 3. Lan čcha ji - Odhrnout oděv

 4. Liou feng s´ pi - Šest zapečetění, čtyři uzavření

 5. Tan pien - Ruka jako bič

 6. Paj e liang čch´ - Bílá labuť rozvírá křídla

 7. Sie sing - Šikmá chůze

 8. Lou si - Zvednutí kolena

 9. Šang san pu - Vykročit třemi kroky

 10. Jen šou kung čchüan - Dlaň ukrývající úder pěstí

 11. Kao tchan ma - Poplácání koně

 12. Jou pchaj ťiao - Plácnutí do pravé nohy

 13. Cuo pchaj ťiao - Plácnutí do levé nohy

 14. Cuo feng ken - Kop levou nohou

 15. Ju nü čchüan cuo - Nefritová víla tančí jako tkalcovský člunek

 16. Jün šou - Ruce jako oblaka

 17. Čchien čao - Přední náznak

 18. Hou čao - Zadní náznak

 19. Jie ma fen cong - Prohrábnutí hřívy divokého koně

 20. Chu sin čchüan - Pěst bránící srdce

 21. Süan feng ťiao - Noha ve větrném víru

 22. Tan tchou pao - Úder pěstí do hlavy

 23. Ťin kang tao tuej - Mocný Ťing-kang tluče na hmoždíř

 24. Tchaj-ťi Šou š´- Závěrečná pozice

 

Lao - ťia - ji - lu,  první sestava starého stylu Čchen, kolébka současného Tchaj-ťi-čchüan.

1. Čchi š´ Qi Shi - Začáteční pozice

2. Ťin kang tao tuej - Mocný Ťin-kang tluče na hmoždíř

3. Lan čcha ji - Odhrnout oděv

4. Liou feng s´ pi - Šest zapečetění, čtyři uzavření

5. Tan pien - Ruka jako bič

6. Ťin kang tao tuej - Mocný Ťing-kang tluče na hmoždíř

7. Paj e liang čch´ - Bílá labuť rozvírá křídla

8. Sie sing - Šikmá chůze

9. Lou si - Zvednutí kolena

10. Šang san pu - Vykročit třemi kroky

11. Sie sing - Šikmá chůze

12. Lou si - Zvednutí kolena

13. Šang san pu - Vykročit třemi kroky

14. Jen šou kung čchüan - Dlaň ukrývající úder pěstí

15. Ťin kang tao tuej - Mocný Ťing-kang tluče na hmoždíř

16. Pchie šeng čchüan - Pěst mířící na tělo

17. Čching lung čchu šuej - Zelenomodrý drak vylétá z vody

18. Šuang tchuej čang - Tlačení oběma rukama

19. Čou ti kchan čchüan - Pěst dotýkající se spodní strany lokte

20. Tao ťüan kung - Couvání a kroužení pažemi

21. Pai e liang čch´- Bílá labuť rozvírá křídla

22. Sie sing - Šikmá chůze

23. Šan tchung pej – Obrana a přehoz Šan tchung pej

24. Jen šou kung čchüan - Dlaň ukrývající úder pěstí

25. Liou feng s´ pi - Šest zapečetění, čtyři uzavření

26. Tan pien - Ruka jako bič

27. Jün šou - Ruce jako oblaka

28. Kao tchan ma - Poplácání koně

29. Jou pchaj ťiao - Plácnutí do pravé nohy

30. Cuo pchaj ťiao - Plácnutí do levé nohy

31. Cuo feng ken - Kop levou nohou

32. Čchien tchang ao pu - Opatrný krok

33. Ťi ti čchuej - Úder proti zemi

34. Tchi en čchi - Dvojité vykopnutí nohy

35. Chu sin čchüan - Pěst bránící srdce

36. Süan feng ťiao - Noha ve větrném víru

37. Jou feng ken - Kop pravou nohou

38. Jen shou kung čchüan - Dlaň ukrývající úder pěstí

39. Siao čchin tou - Malé zachycení a úder

40. Pao tchou tuej šan - Obejmout hlavu, odstrčit horu

41. Liou feng s´ pi - Šest zapečetění, čtyři uzavření

42. Tan pien - Ruka jako bič

43. Čchien čao - Přední náznak

44. Hou čao - Zadní náznak

45. Jie ma fen cong - Prohrábnutí hřívy divokého koně

46. Liou feng s´ pi - Šest zapečetění, čtyři uzavření

47. Tan pien - Ruka jako bič

48. Ju nü čchüan cuo - Nefritová víla tančí jako tkalcovský člunek

49. Lan čcha ji – Odhrnout oděv

50. Liou feng s´ pi - Šest  zapečetění, čtyři uzavření

51. Tan pien - Ruka jako bič

52. Jün šou - Ruce jako oblaka

53. Chung tchou šuang paj ťiao – Balancování na noze a poklesnutí dolů

54. Ťing ťi tu li - Zlatý kohout stojí na jedné noze

55. Tao ťüan kung - Couvání a kroužení pažemi

56. Pai e liang čch´- Bílá labuť rozvírá křídla

57. Sie sing - Šikmá chůze

58. Šan tchung pej - Obrana a přehoz Šan tchung pej

59. Jen šou kung čchüan - Dlaň ukrývající úder pěstí

60. Liou feng s´ pi - Šest zapečetění, čtyři uzavření

61. Tan pien - Ruka jako bič

62. Jün šou - Ruce jako oblaka

63. Kao tchan ma - Poplácání koně

64. Š´c´ ťiao - Zkřížená noha

65. Č´tang čchuej - Úder mířící na břicho

66. Paj juan sien kao - Opice nabízející ovoce

67. Liou feng s´ pi - Šest zapečetění, čtyři uzavření

68. Tan pien - Ruka jako bič

69. Šan pu čchi sing - Vykročit nahoru k sedmi hvězdám

70. Sia pu kchua chu - Sestoupit dolů a překročit tygra

71. Čuan šen šuang paj lien - Otočit se na špičce lotosu

72. Tan tchou pao - Úder pěstí do hlavy

73. Ťin kang tao tuej - Mocný Ťing-kang tluče na hmoždíř

74. Tchaj-ťi Šou š´- Závěrečná pozice

 

Chen Taijiquan Lao Jia Er LuPao chui (old frame second set - cannon fist) dělová pěst

1. Tchaj ťi čchi š´- Počáteční pozice

2. Ťin kang tao tuej - Mocný Ťing-kang tluče na hmoždíř

3. Lan čcha ji - Odhrnout oděv

4. Liou feng s´ pi - Šest zapečetění, čtyři uzavření

5. Tan pien - Ruka jako bič

6. Chu sing čchüan - Pěst chránící srdce

7. Ťin pu sie sing - Krok vpřed a šikmá chůze

8. Chuej tou ťin kang tao tuej - Otočení vzad a mocný Ťing-kang tluče na hmoždíř

9. Pchie sen čchüan - Vyrazit tělem

10. Č´tang čchuej - Úder do slabin

11. Čan šou - Seknout rukama

12. Fan chua wu siou - Rozhrnout květy a mávnout rukávy

13. Jen šou kung čchüan - Dlaň zakrývající úder pěstí

14. Jao lan čou - Pohnout a bránit loktem

15. Čchien jün šou - Přední ruce jako oblaka

16. Chou jün šou - Zadní ruce jako oblaka

17. Ju nü čchüan cuo - Nefritová víla prohazuje tkalcovský člunek

18. Tao čchi lung - Jet na zvířeti opačným směrem

19. Jen šou kung čchüan - Dlaň zakrývající úder pěstí

20. Cuo kuo pien pcho - Zabalené dělobuchy vpravo

21. Jou kuo pien pcho - Zabalené dělobuchy vpravo

22. Šou tchou š´- Pozice zvířecí hlavy

23. Cuo pchie ťia č´- Levé rozštípnutí

24. Jou pchie ťia č´- Pravé rozštípnutí

25. Jen šou kung čchüan - Dlaň zakrývající úder pěstí

26. Fu chu - Krocení tygra

27. Mao men chung - Úder do natřeného obočí vytváří červenou

28. Jou chuang lung san ťiao šuej - Žlutý drak třikrát víří vodu napravo

29. Cuo chuang lung san ťiao šuej - Žlutý drak třikrát víří vodu nalevo

30. Cuo čchung - Výpad vlevo

31. Jou čchung - Výpad vpravo

32. Jen šou kung čchüan - Dlaň zakrývající úder pěstí

33. Šao tchang tchuo - Podmet nohou

34. Jen šou kung čchüan - Dlaň zakrývající úder pěstí

35. Cuo čchüan pchao čchüan - Spojené dělové pěsti vlevo

36. Jou čchüan pchao čchüan - Spojené dělové pěsti vpravo

37. Jen šou kung čchüan - Dlaň zakrývající úder pěstí

38. Sia tao čcha - Úder dolů ze zkřížených zápěstí

39. Šan tao čcha - Úder nahoru ze zkřížených zápěstí

40. Cuo  ar  chung - Zaútočit dvakrát levým předloktím

41. Jou  ar  chung (You Erh Hong) - Zaútočit dvakrát pravým předloktím

42. Chuej tchung tan men pchao - Dělová pěst otáčející hlavu

43. Tchaj-ťi Tchaj ťi pchao - Dělové pěsti

44. Jou lan šou - Zatočení loktem

45. Šun lan šou - Jemný loket

46. Wu ti pchao - Dělová pěst ze záňadří

47. Chuej tchou ťing lan č´žu - Přímo levou dlaní do studně

48. Ťin kang tao tuej - Mocný Ťing-kang tluče na hmoždíř

49. Tchaj ťi šou š´- Závěrečná pozice

 

Sestava pro přímý meč – Tchaj ťi tung ťien ming čcheng

1. Tchaj ťi ťien čchi š´ – Taiji přípravná forma pro meč

2. Čchao jang ťien – Meč obrácený ke slunci

3. Sien žen č´lu – Nesmrtelný ukazuje cestu

4. Čching lung čchu šuej – Zelený drak vylézá z vody

5. Chu si ťien – Chránění kolen

6. Pi men š´- Zavřít dveře

7. Čching lung čchu šuej – Zelený drak vylézá z vody

8. Fan šen sia pchi ťien – Otočit tělo a seknout dolů

9. Čching lung čuan šen – Zelený drak otáčí tělo

10. Sie fej š´- Létat diagonálně

11. Čan čch´- Roztáhnout křídla

12. Tien tchou – Kývnout hlavou

13. Po tao sün še – Odhrnout trávu a vyhledat hada

14. Ting ti tu li – Zlatý kohout stojí na jedné noze

15. Sien žen č´lu – Nesmrtelný ukazuje cestu

16. Kaj lan š´- Zakrýt a zatarasit cestu

17. O chu pchu š´- Hladový tygr útočí na svou kořist

19. Čching lung paj wej - Zelený drak mává svým ocasem

20. Tao ťuän kung – Zpětné otočení horní paže

21. Jie ma tchiao ťien – Divoký kůň skáče přes potok

22. Paj še tchu sin – Bílý had ukazuje svůj jazyk

23. Wu lung paj wej – Černý drak mává svým ocasem

24. Čung kchuej čang ťien – Zhong Kui si připravuje meč

25. Luo chan ťiang lung – Arhat si podrobuje draka

26. Chej siung fan pej – Černý medvěd se převaluje na zádech

27. Jen c´čuo ni – Vlaštovka uzobává půdu

28. Paj še tchu sin – Bílý had ukazuje svůj jazyk

29. Sie fej š´- Létat diagonálně

30. Jing siung tou č´- Orel a medvěd vyzívají své smysly

31. Jen c´čuo ni – Vlaštovka uzobává půdu

32. Čaj sing chuan tou – Trhat hvězdy a změnit souhvězdí

33. Chaj ti lao jüe – Vylovit měsíc ze dna mořského

34. Sien žen č´lu – Nesmrtelný ukazuje cestu

35. Feng chuang tien tchou – Fénix kývá hlavou

36. Jen c´čuo ni – Vlaštovka uzobává půdu

37. Paj še tchu sin – Bílý had ukazuje svůj jazyk

38. Sie fej š´- Létat diagonálně

39. Cuo tchuo čchien ťin – Levá tlačící síla drží 1000 liber

40. Jou tchuo čchien ťin - Pravá tlačící síla drží 1000 liber

41. Jen c´čuo ni - Vlaštovka uzobává půdu

42. Paj jüan sien kuo – Bílá opice nabízí ovoce

43. Luo chua š´- Padající květiny

44. Šang sia  cej le – Horní a dolní úhlopříčná tlačící síla

45. Sie fej š´- Létat diagonálně

46. Nej čch´tchan chaj – Na Cha prozkoumává moře

47. Kuaj meng fan šen – Had se obrací

48. Wej tuo sien čchu - Wie Duo nabízí paličku

49. Ma pchan ťien – Broušení meče

50. Tchaj ťi ťien chuan jüan - Taiji závěrečná forma pro meč

Wushu Akademie

Martin Rohel
tělocvična vedle LETMA
u vlakového nádraží
Josefská 15, BRNO
Tel: 603 304 265 wushu@wushuakademie.cz
Vytvořeno službou Webnode