Storno,platební podmínky

 

Platební a storno podmínky a navrácení předplatného a odhlášení ze cvičení :

Wushu Akedemii provozuje "Martin Rohel" Platba (tzv. předplatné) za cvičení musí být uhrazená vždy před začátkem nového pololetí.Jako pololetí se počítá "září-leden" a další pololetí je "únor-červen". Lze také platit předplatné na 3 měsíce nebo 1 měsíc.

Storno platby v den zahájení nebo kdykoliv po zahájení kurzu 100 % z ceny kurzu.

Vždy rozhoduje datum doručení žádosti poštou nebo e-mailem.Platbu lze uhradit v hotovosti před začátkem daného pololetí na probíhající trénincích,nebo poštovní složenkou pod variabilním symbolem,který vám sdělíme po zaslání přihlášky.Bezhotovostně na účet 2932324389/0800, var. symbol bude vaše příjmení. Pokud nastoupíte na cvičení v průběhu pololetí (např. v říjnu),uhradíte předplatné na zbývající měsíc(e) na konci první úvodní lekce.Ceny za cvičení dle platného ceníku.

Wushu Akademie má právo na změnu tělocvičny (změna místa cvičení) na území města Brna a změnu doby (času cvičení ) kdykoli v průběhu roku. Protože se jedná stále o město Brna, předplatné se při změně místa cvičení nevrací.

1) Za zrušené cvičení ze strany školy Wushu Akademie Vám bude vrácena částka celá, nebo poměrná částka předplatného za zrušené hodiny.

2) Storno z vašeho "předplatného" neplatíte v případě, že vy sami určíte jinou tzv. náhradní osobu, na kterou je možno vaše předplatné převést. Předplatné platí i v případě cvičení náhradní osobou jen do doby,na kterou jste se přihlásili a zaplatili.

3) Náhrada zameškaných tréninků - pravidla pro omluvy a náhrady

Vzhledem k tomu, že náklady na provoz a pronájem se s případnou vaší neúčastí nesnižují, není možné kurzovné za nevyčerpané lekce vracet.

Protože je však přirozené, že každý někdy onemocní, snažíme se vyjít vstříc možnostmi náhrad. Režim náhradních hodin je řešen dle kapacitních možností jednotlivých tělocvičen. V tělocvičnách, kde se cvičí 4x týdně je možno náhradu využít v druhou cvičební hodinu. 

• zameškané hodiny není nutno nijak omlouvat a počet náhrad se neomezuje počtem, pouze termínem

• náhradní lekce je nutné využít v období zaplaceného cvičení a v termínu do jednoho měsíce od vzniku nároku na náhradu lekce(í).

• termín náhradní lekce je třeba rezervovat osobně na tréninku, telefonicky. Emailem je domluva také možná,ale s předstihem.

• termín náhradní lekce nelze domlouvat prostřednictvím sms!

Náhrada zameškaných hodin musí proběhnout z technických důvodů nejpozději v prvních 4 týdnech následujícího cvičení a podmínkou je mít zaplacené poplatky za cvičení.Za nevychozené lekce, které jste si nestihli nahradit se peníze nevrací. Pokud zákazník zruší kurz (pravidelné cvičení,seminář,workshop), nemá nárok na vrácení kurzovného.

4) Absence hlavního trenéra (nemoc,semináře,atd) - v případech absence bude zajištěna náhrada v podobě asistenta trenéra nebo ve výjimečných případech může být konkrétní lekce zrušena. O zrušení se dozvíte na našem webu, SMSkou a emailem. V případě zrušení budete informováni na dalším tréninku o náhradě lekce.Není možné uplatňovat nárok na vrácení předplatného za změnu lektora.

5) Není-li určeno jinak, vztahují se tyto platební a storno podmínky na všechny akce pořádané Wushu Akademii. Vyhrazujeme si právo Podmínky účasti na cvičeních měnit. Přihlášením se na cvičení nebo jinou akci potvrzujete, že jste seznámeni s platebními a storno podmínkami.

6) Předplatné musí být uhrazeno vždy před začátkem cvičení - nového pololetí (září-leden + únor-červen). Pokud nastoupíte na cvičení v průběhu pololetí, uhradíte předplatné na zbývající měsíce na konci úvodní lekce.

7) Wushu Akademie, Martin Rohel (IČO: 63681889) si vyhrazuje právo změnit ceník předplatného.
(platební a storno podmínky Wushu Akademie,platnost od 1.9.2012, provozovatele web stránek www.wushuakademie.cz)

Wushu Akademie

Martin Rohel
tělocvična vedle LETMA
u vlakového nádraží
Josefská 15, BRNO
Tel: 603 304 265 wushu@wushuakademie.cz
Vytvořeno službou Webnode